Sorusat - Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan SoruSAT Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), www.sorusat.com ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

1.2. SoruSAT ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır. Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

1.3. Tanımlar

SoruSAT:

Site: SoruSAT’ın hizmet sunduğu web sitesi (www.sorusat.com)

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site'de sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site'de sunulan Hizmetleri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Site: www.sorusat.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

MADDE 2- KONU, AMAÇ VE KAPSAM

2.1. SoruSAT, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak www.sorusat.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Burada yine ilgili mevzuat kapsamında SoruSAT, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. SoruSAT, herhangi bir konuda hazırlanan, çoktan seçmeli ve açık uçlu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, kullanıcılar tarafından elektronik ortamda hazırlanan ve mevzuatla satışına izin verilen her türlü sorunun, SoruSAT tarafından satın alma hakkı onaylanan diğer kullanıcılar tarafından satın alınmasına olanak sağlayan bir pazaryeri (aracı hizmet sağlayıcı) platformudur. SoruSAT, www.sorusat.com web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. SoruSAT, bu sitede listelenen ürünlerin veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

SoruSAT, Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin veya hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, bu konuda SoruSAT’tan herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

2.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca Kullanıcı, SoruSAT tarafından yönetilmekte olan www.sorusat.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda Kullanıcı’nın statüsüne göre ürün veya hizmet satışı yapabilir, iş ilanı ekleyebilir ve/veya ürün veya hizmet satın alabilir. 

2.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin amacını, www.sorusat.com üzerinde mevzuatla satışına izin verilen ürünlerin veya hizmetlerin ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin sunulması ve sunulan bu hizmet ve ürünlerden Kullanıcı’nın yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi ile Kullanıcı, www.sorusat.com ’da yer alan ve yer alacak Aracı Hizmet Sağlayıcı olan SoruSAT tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Kullanıcı’ya ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4. Belirtmekte fayda var ki; işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca SoruSAT ve Kullanıcı arasındaki durumu kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. SoruSAT, Kullanıcı ile Satıcı/Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Kullanıcılar, Sanal Pazaryeri’nden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

2.5. SoruSAT satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve dilediklerini sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır.

2.6. SoruSAT olarak kesinlikle yasadışı veya spam hizmet verilmemektedir. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bunun bilincinde olmalıdır.

2.7. Üye, sitede yayınlanan Kullanım Koşulları’nın, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın ve SoruSAT Güvenli Ödeme Sistemi’ne ait çerçeve sözleşmelerin işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir. 

MADDE 3- TANIMLAR

  • Üye: www.sorusat.com alan adlı internet adresi ve/veya mobil site üzerinden satış yapmak isteyen Satıcı veya Satıcı tarafından ilan edilen ürünü ve/veya hizmeti almak isteyen Alıcı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişi kullanıcıdır. 

  • Alıcı: SoruSAT ile yaptığı sözleşme kapsamında www.sorusat.com ’a üye olan ve işbu site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden Satıcı’nın yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir. 

  • Satıcı: SoruSAT ile yaptığı sözleşme kapsamında www.sorusat.com ’a üye olan ve www.sorusat.com üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı sorular ve/veya soru koleksiyonları aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir. 

  • Gizlilik Politikası: SoruSAT’ın internet sitesinde veya mobil sitesinde Üye’ye hangi kişisel bilgilerinin toplanacağını, toplanan kişisel verilerinin ne şekilde, ne amaçla işleneceğini ve kullanılacağını vb. konuları açıklayan, SoruSAT’ın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.sorusat.com üzerinden her zaman erişilebilen bir metindir. 

  • Profilim Sayfası: Üye’nin www.sorusat.com ’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye’nin kendisine özel sayfayı ifade etmektedir.

  • Hizmet: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, SoruSAT tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade etmektedir.

  • Sanal Pazaryeri: SoruSAT’ın, www.sorusat.com üzerinde SoruSAT kurallarına uygun olarak Satıcılar’a sağlamış olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan sorularını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

  • www.sorusat.com Sayfasının Mülkiyeti: İşbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri sağlamakta olduğu www.sorusat.com alan adına sahip internet sitesinde ve mobil sitelerinde bulunan ve SoruSAT’a ait marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını ifade etmektedir. 

MADDE 4- TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, www.sorusat.com adresinde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylaması gerekmektedir. İşbu sözleşmeyi onaylayarak Üye olan kullanıcı, işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kayıtsız kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcının, Üye olmak için SoruSAT'ın sitesinde talep edilen bilgileri, doğruluğu ve güncelliği gözeterek doldurması gerekmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Ayrıca SoruSAT gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler Site’de duyuru yapılarak bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Bunun için Üyelerin {üyelik-silme-epostası} adresine e-posta atmaları ve Site kullanımına derhal son vermeleri gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir. 

İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca SoruSAT tarafından sunulan Hizmet, sadece ticari şirketlerin, ticari işletmelerin ve sadece ticari ve mesleki amaçlarla işlem yapan tacirlerin kullanmasına izin verilen bir hizmet olup; bu kapsam dışında kalan, tacir olmayan (ticari ve mesleki amaçlarla faaliyet göstermeyen) gerçek kişi tüketicilerin Hizmet’ten yararlanması işbu Sözleşme uyarınca açıkça yasaklanmıştır.

Üye, Site üzerinde üyelik oluşturmasının veya herhangi bir işlemde bulunmasının işbu madde uyarınca düzenlenen yasak kapsamında kalmadığını; gerçek kişi tüketici olmadığını; Site üzerinde sadece ticari/mesleki amaçla faaliyet gösterebileceğini; Site üzerindeki hiçbir işleminin tüketici mevzuatı kapsamında kalmadığını ve bu mevzuat uyarınca SoruSAT’tan herhangi bir talebi olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye'nin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt Üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

Bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve söz konusu iş ve işlemler sebebiyle SoruSAT’ın, diğer Üyeler’in ve üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.3. Üye, www.sorusat.com internet sitesi ile mobil site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile site içerisinde yer alan Kullanım Koşulları hükümlerine,  belirtilen tüm koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin www.sorusat.com internet sitesi ile mobil site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

Üye, SoruSAT’ın diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir.

Üye’nin, Site üzerinden satış yapmak sureti ile Satıcı sıfatına haiz olması halinde Satıcı; Site üzerinde yayınlayacağı bütün ürünleri veya hizmetleri Site’de listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, hizmetlerin tüm mevzuata uygun olarak gerçekleştiğini, tüm hizmetlerin veya hizmetleri oluşturan ara içeriklerin telif hakkının kendisine ait olduğunu, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu beyan ve kabul eder.

Satıcı, Site’de yer alacak ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; SoruSAT’ın da bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, ürünlere ilişkin marka, özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, tüm telif haklarının kendisine ait olduğunu Alıcılar’ı yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını beyan ve taahhüt eder. 

Satıcı, Site’de yer alacak ürünlerini piyasa koşullarının çok üzerinde fahiş fiyatlarla satışa çıkarmayacağını ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların ve idari mercilerin belirledikleri kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.   

Satıcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca alacağı taksit ve ödeme erteleme sınırlamalarına dair kararlarına uyacağını ve alınan kararlara uygun olarak ürünleri satacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye/Satıcı, işbu maddede belirtilen bütün hususlara yönelik olarak diğer Üyeler ve/veya üçüncü kişiler ve/veya yasal/idari merciler karşısında münhasıran sorumlu olup, SoruSAT’ın bu hususlara ilişkin hiçbir hukuki/cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Üye’nin/Satıcı’nın, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde SoruSAT’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.

4.4. Üye, Satıcı’dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette SoruSAT’ın sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde SoruSAT’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında SoruSAT’ı şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.5. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı ve SoruSAT’ın marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

4.6. SoruSAT; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.sorusat.com'un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır. 

Üye’nin, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle, SoruSAT tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararı karşısında SoruSAT sorumlu değildir.

SoruSAT, Site üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Üye bu sebeple SoruSAT’a herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.7. Üye, SoruSAT’ta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder.

4.8. Üye, bizzat kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde işbu kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır. Üye’nin, www.sorusat.com’daki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir. 

Herhangi bir gerçek kişinin Site’ye, tüzel bir kişi adına üye olması halinde söz konusu gerçek kişi, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde gerçek kişi, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Site üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Üye, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan SoruSAT’ı haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Site’deki üyelik hesabının işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, yetkilisini SoruSAT’a geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile SoruSAT’a herhangi bir talep yöneltmesi halinde SoruSAT’ın, bütün zararlarını Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.9. Ürünlerin veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, SoruSAT’ın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda SoruSAT’ın, Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır. SoruSAT, bu gibi hallerde Satıcı’nın ürünü için Alıcı tarafından ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahip olacaktır.

4.10. Site üzerinde Satıcı tarafından yapılan satış işlemleri arasındaki bir işlemin SoruSAT tarafından şüpheli olduğunun düşünülmesi ve/veya herhangi bir Üye’den, bankadan, yasal-idari bir merciden ve/veya herhangi bir üçüncü kişiden Satıcı tarafından yapılan bir satış işlemine ilişkin olarak SoruSAT’a bir bildirim veya şikayet gelmesi durumunda, SoruSAT anılan işleme ilişkin uyuşmazlık çözülene kadar ve/veya yasal süreç tamamlanana kadar ve/veya işlemin şüpheli olmadığını tespit edene kadar,  anılan işlem sebebiyle Satıcı’nın hak kazandığı bedeli (Alıcı işleme ilişkin Site üzerinden onay vermiş olsa dahi) Satıcı’ya aktarmayacaktır.

SoruSAT, bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. SoruSAT’ın bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır. 

4.11. SoruSAT, www.sorusat.com ’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda bulunmamaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle SoruSAT Sanal Pazaryeri’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca SoruSAT, Satıcı veya Alıcı arasına herhangi bir surette acentelik, vekalet, ortaklık veya benzeri bir ilişki kurulmamaktadır. 

Ancak; SoruSAT, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen SoruSAT’a ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve/veya silme hakkına sahiptir. 

Üye’nin, www.sorusat.com’da yayınladığı herhangi bir görselin, yazının, videonun veya sesin yazılı ve sair içeriğin SoruSAT’ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Üye, SoruSAT ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

4.12. SoruSAT, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun madde 12/2/(b) uyarınca; www.sorusat.com üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerine ilişkin tahsilat ve transferleri, gönderen veya Alıcı namına mal veya hizmet pazarlığına ya da alım satımına yetkili olan ticari temsilci sıfatıyla ödeme hizmetlerini doğrudan kendisi sunarak gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede Üye, satışını gerçekleştireceği ürünlerin bedelinin kendi adına ve hesabına tahsili konusunda SoruSAT’ı süresiz ve geri dönülemez şekilde yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder. 

4.13.   Üye, hem Alıcı hem Satıcı sıfatıyla, Site üzerindeki satışların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, SoruSAT’a tahsilat sürecinin yönetimiyle sınırlı olarak temsil yetkisi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Satıcı, www.sorusat.com ’un işleyişini sağlamak amacıyla, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olması kaydıyla, SoruSAT’ı temsilci olarak atamaktadır. Alıcılar, ürünlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla SoruSAT’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecek ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu temsil yetkisinin Üye tarafından iptal edilmesi/geri alınması halinde SoruSAT, üyeliği askıya alma veya Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğini iptal etme haklarına sahiptir.

4.14. Üye, www.sorusat.com üzerinden herhangi bir Satıcı'dan vereceği siparişler için akdedilecek olan Satış Sözleşmeleri’nde; Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

4.15. SoruSAT, www.sorusat.com üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerinin tahsilatını bünyesinde sunduğu ödeme hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. SoruSAT, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerinin, Alıcılar tarafından verilen onaydan sonra en geç 14 (on dört) gün içerisinde Satıcılar’a iletilmesinden sorumludur. SoruSAT, bedellerin daha kısa sürelerde Satıcılar’a iletilmesi şeklinde farklı uygulamalara yer verebilir, bununla beraber herhalde SoruSAT’ın söz konusu bedelleri Alıcı’nın onayından itibaren 14 (on dört) gün boyunca tutma hakkı saklıdır. SoruSAT böylece, www.sorusat.com üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaretin güvenilirliğini sağlamaktadır. SoruSAT’ın, satılan ürünlerin ücretlerini Satıcılar yerine tahsil etmesi, hiçbir suretle satıştan sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. 

SoruSAT, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerini Satıcı’nın Site üzerinde belirttiği banka hesabına ödemekle, Satıcı’ya karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Satıcı; ödemelerin Site üzerinde kendi belirlediği hesaba yapılacağını, üyelik bilgileri ile bildirilen işbu hesap numarasını dilediği gibi değiştirebileceğini, bildirilen hesap numarasının değişikliğine ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve Site’de bildirdiği hesap numarasına SoruSAT’ın ödeme yapmakla kendisine karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.16. SoruSAT, Satış Sözleşmesi ilişkisinde ve satış işlemlerinde hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Sanal Pazaryeri’nde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. SoruSAT; satıcı, üretici veya ithalatçı sıfatına sahip olmadığından, www.sorusat.com üzerinden satılan ürünler nezdinde olabilecek ayıplardan da hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.22. SoruSAT, www.sorusat.com üzerinden Üyeler tarafından gerçekleştirilen her bir satış işlemi karşılığında satış bedelinin %20’si (KDV ve banka hizmet bedeli dahil) oranında komisyona hak kazanacaktır. SoruSAT işbu maddede belirtilen komisyon oranını dilediği takdirde tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bu durumda komisyon oranı değişikliği, anılan değişikliğin SoruSAT tarafından uygulanmaya başlayacağı tarihin 7 (yedi) gün öncesinde, SoruSAT tarafından Site üzerinden veya e-posta yoluyla Üye’ye bildirilecektir. Üye; belirtilen 7 (yedi) günlük sürenin bitimi itibariyle Site üzerindeki kullanımına son vermemesi halinde, yeni komisyon oranını kabul etmiş sayılacak ve Üye’nin sonraki satışlarında belirtilen komisyon oranı uygulanacaktır.

4.23. SoruSAT, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir. Ayrıca SoruSAT’a bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, SoruSAT Üye'nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye'ye haber vermeksizin bloke edebilecektir.

4.24. www.sorusat.com internet sitesinde üyelik oluşturulduğunda Üye'den alınan kişisel veriler; Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, www.sorusat.com ’un herhangi bir şekilde kötüye kullanımı, ilgili mevzuatlar kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri için makamlar tarafından talep edilmesi halinde ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletilebilecektir. Üye, söz konusu duruma onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. Üye, www.sorusat.com 'u hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanımları örneklemektedir;

4.25.1. Sitenin, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,

4.25.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.25.3. www.sorusat.com ’da yapılan yorumların ve puanlamaların işbu internet sitesi dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya yorumlar ile puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılması; 

4.25.4. www.sorusat.com ’a virüs veya www.sorusat.com ’un veri tabanına, www.sorusat.com üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.25.5. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

4.25.6. www.sorusat.com tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, SoruSAT’ın önceden yazılı izni alınmaksızın www.sorusat.com üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.26. Üye www.sorusat.com ’da işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, www.sorusat.com ’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.27. www.sorusat.com ’un veya site içindeki herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu durum söz konusu olduğunda SoruSAT'ın fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tüm dava, talep ve tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

4.28. Üye, SoruSAT’ın kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. SoruSAT sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya Site’de güncellenmediği takdirde, Üye’nin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

4.29. Üye’nin, SoruSAT’ın önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

4.30. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

4.32. Mevzuatın, internet sitemizin veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin Satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, SoruSAT’ın bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkı mevcuttur. Aynı şekilde satılması yasak ürünlerin satışa çıkarılması ve Site’de ilan edilmesi halinde, SoruSAT’ın bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkı mevcuttur.

4.34. İşbu Sözleşme’de öngörülen iş ve işlemler veya Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle SoruSAT üzerinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarar ve sair maliyet, Üye’nin eğer var ise, SoruSAT nezdindeki cari hesabından mahsup edilebilecektir. Üye, işlemleri sebebiyle SoruSAT üzerinde oluşabilecek her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. SoruSAT işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, zararın doğduğu tarih itibariyle Üye’nin mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye’nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

4.35. SoruSAT; Üye tarafından Site’ye eklenen ürünleri ve/veya Üye tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü yazı, yorum, ilan ve sair içerikleri dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin yayından kaldırabilir. SoruSAT, herhangi bir ön bildirimde bulunmadan Üye’nin Site üzerindeki profilini askıya alabilir veya yayından kaldırabilir. Bu durumda Üye herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat da talep edemez.

4.36. Üye, Site üzerinde; Site dışına yönlendirici hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

4.37. SoruSAT, Site üzerinden, SoruSAT’n kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında SoruSAT’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.38. Üye; diğer Üyeler’e ve/veya üçüncü kişilere SoruSAT ve/veya Site aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde SoruSAT ve/veya Site’yi kötülemeyeceğini ve SoruSAT/Site’ye yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Üye; mesaj vb. herhangi bir yöntem ile diğer Üyeler’i Site haricindeki başka internet sitelerine yönlendirmeyeceğini; Site üzerindeki alışveriş işlemlerini Site haricinde herhangi bir yöntemle gerçekleştirmeyeceğini/gerçekleştirmeye teşvik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, SoruSAT anılan Üye’nin üyeliğine derhal son verecek ve aynı bilgiler ile tekrar bir üyelik hesabı oluşturulmasını da engelleyebilecektir.

Bu durumda SoruSAT’ın, Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca Sözleşme’ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

4.39. Üye, diğer Üyeler’in erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.40. Üye’nin, Site'ye üye olurken belirlediği kullanıcı ismi de işbu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup Üye, üçüncü şahısların kişilik, telif, marka, ticari unvana ilişkin haklarını ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir hakkını ihlal etmeyen bir kullanıcı ismi belirleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.41. Üye, Site üzerinde diğer Üyeler’e ve/veya diğer Üyeler’in ilanlarına/ürünlerine ilişkin olarak SoruSAT’ın belirlediği koşullarda puan, değerlendirme ve yorum paylaşabilir. 

Üye tarafından, diğer Üyeler ve/veya ilanlara/ürünlere ilişkin olarak Site’ye eklenen puan, değerlendirme ve yorumlar, Site üzerinde diğer Üyeler ve Site’ye giriş yapan üçüncü kişiler tarafından görülebilecektir.

Üyeler tarafından Site üzerinde eklenen söz konusu puan, değerlendirme ve yorumlar, ilgili Üyeler’in kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan, değerlendirme ve yorumlar ile SoruSAT’ın herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. 

SoruSAT söz konusu puan, değerlendirme ve yorumları herhangi bir şekilde denetlememektedir ve kontrol etmemektedir. Anılan puan, değerlendirme ve yorumlar açısından sadece yer sağlayıcı olan SoruSAT’ın, bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5- GİZLİLİK

5.1.SoruSAT, www.sorusat.com ’daki Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. 

SoruSAT, Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. 

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak www.sorusat.com internet sitesine üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. 

Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, SoruSAT’a info@ sorusat.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir. 

5.2. Üye’nin www.sorusat.com ’a beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, SoruSAT’ın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, SoruSAT işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye’ye ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenmekte ve www.sorusat.com sitesinde erişime sunulmaktadır. 

5.3. SoruSAT ile paylaşılan kişisel veriler, SoruSAT gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. SoruSAT, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak SoruSAT, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

MADDE 6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. SoruSAT, markası ve logosu, www.sorusat.com internet sitesinin, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak SoruSAT tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen SoruSAT’ın mülkiyetinde bulunmaktadır. 

Üye, SoruSAT’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Üye, www.sorusat.com internet sitesini, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda SoruSAT’ın izni olmadan kullanamayacaktır. SoruSAT ise Üye’nin ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Site’de yer alan tüm bilgilerini işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’in sunulması ve SoruSAT’ın tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye; bahsi geçen bilgilerinin işbu Sözleşme kapsamında SoruSAT tarafından kullanılabileceğini; bu hususta Sözleşme süresi boyunca SoruSAT’a izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye'nin, üçüncü kişilerin veya SoruSAT’ın mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, SoruSAT’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Böyle bir durumda, SoruSAT, üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Üye’nin, eğer var ise, nezdindeki cari hesabından mahsup edebilecektir. SoruSAT işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, Üye’nin zarar tarihi itibariyle mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye’nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

6.2. SoruSAT, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Üyeler tarafından yapılacak başvuruları teknik imkanın ve işgücünün elverdiği ölçüde inceleyecektir. Üyeler, böyle bir başvuruda bulunmaları halinde iddialarını ispatla ve ilgili tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürler. SoruSAT yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, SoruSAT’a, info@sorusat.com e-posta adresinden ulaşabilecektir.

6.3. Üye site üzerinde ekleyeceği görsel, fotoğraf, yazılı içerik, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bütün öğelerin Sözleşme süresi boyunca SoruSAT üzerinde yayınlanmasına onayı olduğunu, bu hususta SoruSAT’ın Sözleşme süresi boyunca basit lisans şeklinde izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SoruSAT, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve www.sorusat.com ’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla www.sorusat.com ’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. 

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, SoruSAT’ın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SoruSAT’ın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir.  (Örn: Doğal afet, salgın hastalık durumları, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, durumun öğrenilmesini izleyen 3 (üç) gün içinde, diğer tarafa derhal ve yazılı (örn: e-posta yoluyla) olarak bildirim yapacaktır.  

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Mücbir sebeplerin varlığı herhangi bir şekilde SoruSAT’ın işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, SoruSAT ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamayacak ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemeyecektir. 

MADDE 9- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin SoruSAT’ın herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini info@sorusat.com adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde SoruSAT satılan ürünler veya hizmetler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için imkanlarının el verdiği ölçüde teknik destek verebilecektir. 

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.1. Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Şikâyetin, SoruSAT’a iletilmesi halinde SoruSAT sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SoruSAT'ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, SoruSAT'ın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 12- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

12.1 İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde SoruSAT'ın zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle üyeliği SoruSAT tarafından sonlandırılan Üye’nin, gelecekte Site üzerinde üyelik oluşturması da SoruSAT tarafından engellenebilecektir.

Site üzerinde ürün satın aldığında, ürün satışa sunduğunda veya herhangi bir şekilde Hizmet’ten yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üyeler’in, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır. 

SoruSAT, Üye’nin Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Üye’ye rücu edecektir. 

SoruSAT dilerse bu bedelleri; Üye’nin Site üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış olduğu/kazanacağı bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup edebilir. 

12.2. İşbu Sözleşme hükümleri SoruSAT tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

12.3. SoruSAT, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye verdiği Hizmet’i kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Hizmet’i ve Site’yi kullanım şeklini değiştirebilir, Site’ye üyeliği kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir. SoruSAT’ın işbu madde uyarınca Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Üye’nin Sözleşme’nin feshinden önce Sözleşme uyarınca hak kazanmış olduğu (işbu Sözleşme, Satış Sözleşmesi veya ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir iade işlemine konu olmayan) bedelleri fesih tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üye’ye aktaracaktır. 

12.4. Üye’nin kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme (Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. 

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır.