SoruSAT: Soru Sisteminde Akıllı Teknolojiler.

Soru yazarları ile merkezi sınavlara hazırlık için basım yapan yayınevlerini bir araya getiren bir platform. 2020 yılında startup olarak hayatına başlayan SoruSAT, bugün itibariyle 13.000'den fazla öğretmenin buluştuğu bir nokta. Amacımız eğitim sistemimizde önemli bir yer tutan merkezi sınavlara hazırlık kitaplarındaki soruların dijital ortamda üretilip işlenmesiyle günümüz teknolojisine daha hızlı ayak uydurabilmeye imkan sağlamak. Böylece SoruSAT vasıtasıyla öğretmenlerimizin de ek gelir elde etmesini temin etmek.


Daha iyi bir eğitim standardına ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Şu anda merkezi sınav cenneti olan ülkemizde birçok yayınevi farklı türlerde tonlarca soru bankaları basıyor. Eğitim sistemimiz ve müfredatımızın sürekli değişim içinde olması sebebiyle birçok kitap ve içerdiği sorular konu dışı kalıyor. Öğrencilerimiz ise kalitesiz ve geçerliliğini yitirmiş sorulardan oluşan kitaplarla sınavlara gece gündüz hazırlanmaya çalışıyorlar. İhtiyacı olan soruları değil önlerine gelen her soruyu, kalitesini bilemeden çözmek zorunda kalıyorlar. Bu da eğitimimiz ve gençliğimiz için tam bir felaketle sonuçlanıyor.


Sorular canlandığında eğitim kalitesi de yükselecek.

Peki ya bir şekilde soruların kalitesini ölçebilseydik ve öğrencilere bunu söyleyebilsedik ne olurdu? Sadece konuları ardarda dizerek değil de bir sistematiği takip ederek sorular çözülseydi nasıl olurdu? İşte girşimimiz sayesinde yayınlanacak her soru yapay zeka teknolojisi ile işlenecek ve basıma bu minvalde girecek. Yani sorular canlandığında öğrenci gerçek manada bir öğrenme elde edecek.
Platformumuzun misyonu

 1. Soru yazarlarımızın haklarını korumak:
  • Soru yazarlarının yayınevlerine kolaylıkla ulaşabilmesi,
  • Soruların önizleme şeklinde yayınevlerine sunulmasını sağlayarak koruma altına alınması,
  • Soru yazarları ile yayınevleri arasında yapılan ödeme ve benzeri anlaşmaların daha profesyonel hale getirilmesi,
 2. Soruların bilişimle entegrasyonu:
  • Soruların online ortamda daha düzenli bir şekilde saklanması,
  • Saniyeler içerisinde tüm sorularınız üzerinde istenilen değişikliklerin yapılması,
  • Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojisi ile hazırlanan soruların kalitesi, türü, benzersizliği ve çıkmış sorulara olan benzerliği gibi çeşitli kriterlerin sunulmasıyla daha iyi soru hazırlanmasının sağlanması,
  • Sorulardaki çeşitli hataların (imla, formül, cevap vb.) soru hazırlarken tespit edilmesi,
  • Soruların tasnifinin (Sınav, Ders, Konu, Tür, Müfredat dışı vb.) daha kolay bir şekilde yapılması,
  • Soruların anında markete konularak yayınevlerine sunulması,
  • Soru hazırlama için gerekli materyallerin (şekiller, formüller, simgeler vb) sistemde hazır edilmesi,
  • Soru hazırlama için gereken programların tek yerde toplanması,
 3. Topluluğun vereceği güçten istifade edilmesi:
  • Tecrübeli yazarların tecrübesinden istifade edilmesi,
  • Soru yazımı hususunda dikkat edilmesi gereken hususlardan haberdar olunması,
  • Soru yazımı ile alakalı güncel trendlerin takip edilebilmesi,
 4. Sonuncusu ve en önemlisi; soruların kalitesinin arttırılmasıyla eğitimin kalitesinin artması. Kalitesiz, tekrara düşen, müfredat ile ilgili olmayan, hatalı ve daha birçok yanlışı barındıran sorular öğrencilerimizin eğitim seviyesini olumsuz yönde etkiler.